تو به او رحم نكردي به من چه كني؟

اگر بتواني همسرت را مسموم كني هزار دينار به‌تو مي‌دهم و پسرم يزيد را به عقد تو در مي‌آورم. اين را معاويه به جعده گفته بود. جعده هم دل در گرو يزيد داد و امام حسن مجتبي عليه السلام را مسموم كرد. و يزيد هم به رسم وفا، جعده را به همسري اختيار نكرد! حتماً با خودش گفته بود: تو كه به آن مرد آسماني رحم نكردي، با من چه خواهي كرد؟!

منبع اسلام تكس