دليل مرگ مي گويد: تو قاتلي


روشن است زني كه در اثر تهديد به احراق بيت و آتش زدن خانه‏اش و سقط جنينش و... مريض گردد و مرض او در زمان كوتاهي منجر به فوت وي شود، اين فوت شرعاً و عرفاً و عقلاً قتل محسوب مي‏گردد، و به عامل جنايت مستند مي‏باشد، و نيازي به دليل ديگري ندارد. از اين رو است كه ايمه معصومين: واهل‏بيت رسول‏خدا (ص) مادر خود را شهيد مي‏خواندند. چنانكه حضرت موسي بن جعفر (ع) فرمود:
«إنّ فاطمة (س) صديقة شهيدة»
اصول كافي، ج 1، ص 381، ح 2
به نقل از سايت مؤسسه تحقيقاتي حضرت وليعصر عج
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=44

فطرت