اگر با اين واژگان آشنا نيستي تلاش نكن. شايد روي سخن ما با تو نباشد. گاهي در جمعي نشسته اي و كسي به اشاره اي چيزي به تو مي گويد. تو و او به خاطر داشتن يك زبان مشترك اشاره اي منظور هم را خوب مي فهميد. اما ممكن است ديگران نفهمند. سخن ما در اين متن هم همين است. قرار است فقط عده اي منظور ما را متوجه بشوند.

فقط علماي اهل سنت بخوانند(5)
پاسخ ما را به روز قيامت مؤكول كنيد

پيامبر صلي الله و عليه و آله فرمودند:
اِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَغضِبُ فاطِمَةَ وَيَرضي لِرِضاها.
همانا خداي متعال به غضب فاطمه، غضب مي كند، و به خشنودي او خشنود مي شود.
{با توجه به اينكه حاكم نيشابوري در كتاب خود،احاديث صحيح را طبق شروط بخاري و مسلم آورده است ؛بايد گفت حديث فوق، بر طبق مبناي بخاري و مسلم، صحيح است و مورد قبول آن دو نيز مي باشد }
ابن حجر عسقلاني،الاصابه ج8،صفحه 56، ابن حجر مكي الصواعق المحرقه، صفحه 105، حاكم نيشابوري ، المستدرك علي الصحيحين،ج 3، ص 167، ج3 ص47

نتيجه گيري:
خشم و خشنودي حضرت زهرا (س) ناشي از تمايلات شخصي و دنيوي نيست،بلكه تماماً الهي مي باشد. پس براي خشنودي خدا بر خشنودي حضرت فاطمه(س) شتاب كنيدو نيز بر غضب او دست نگه داريد.


فطرت/ فاطميه(س)