او بي سواد نبود(6)


لطفاً به اين آيه از قرآن مجيد دقت كنيد:

وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُون‏
تو هرگز پيش از اين كتابي نمي‏خواندي، و با دست خود چيزي نمي‏نوشتي، مبادا كساني كه در صدد ابطال سخنان تو هستند، شك و ترديد كنند!
(سوره عنكبوت آيه48)

نتايج زير از اين آيه كاملاً واضح است.
1- پيامبر پيش از رسالت نمي خواندند و نمي نوشتند. اما بعد از رسالت اين قانون جاري نبود. بنابراين نخواندن و ننوشتن بعد از رسالت الزامي ندارد و اصرار به آن اشتباه است. چرا كه قرآن اين موضوع را به پيش از رسالت موكول مي كند.
(دليل را در شماره 5 بررسي كرده ايم)
2- خدا نمي گويد تو سواد و علم خواندن و نوشتن نداشتي، بلكه مي گويد -به مصلحت- نمي نوشتي و نمي خواندي تا شك و ترديد پيش نيايد. خواندن و نوشتن، نشانه ي سواد است و اگر كسي نشانه را پنهان كرد دليلي بر فقدان اصل موضوع نيست.

قبليبعدي

فطرت