اگر ولي به معناي دوست باشد...

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون‏
اين است و جز اين نيست كه سرپرست و وليّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند و نماز را برپا مي‏دارند، و در حال ركوع، زكات مي‏دهند.
اهل وهابيت در مورد آيه ي 55 سوره ي مايده مي گويند ولي به معناي دوست و ياور است نه به معناي سرپرست.

اگر طبق نظر آن ها ولي به معناي دوست باشد ترجمه ي آيه چنين مي شود:
اين است و جز اين نيست كه دوست شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند و نماز را برپا مي‏دارند، و در حال ركوع، زكات مي‏دهند.

يعني كه مسلمانان به غير از خدا و رسول و آن فرد خاص كه در ركوع زكوة داده است، هيچ دوست ديگري ندارند. و يا بهتر بگوييم:
با هيچ كس ديگر از جمله همسايه، آشنا، هم كلاسي، هم كار و... نبايد دوست شوند.

فطرت