خونخواهان امام حسين پيدا شدند!

دشمنان اهل بيت براي ضربه زدن به مذهب تشيع اين بار دست به حركت مضحكي زده اند!
به گزارش"شيعه نيوز"به نقل از فردا، تعدادي از اهالي مصر كه خود را بواسطه رسيدن نسبشان به ايمه شيعه"اشراف"مي خوانند، در نامه اي يه يك روزنامه مصري خواستار عذرخواهي شيعيان و دولت ايران{!} به خاطر قتل امام حسين (ع) شدند.
بنابراين گزارش اين افراد همچنين درخواست كرده اند اموال خمس و همچنين"فيي"به ايشان پرداخت شود.
آقايان"اشراف"خود را در جايگاه صاحبان دم نشانده در نامه خود يادآور شده اند كه بعنوان"اشراف"(معادل سيد خودمان)مسوليت قتل امام حسين(ع) را بعهده شيعيان مي دانند.
مسول اين گروه در نامه خود آورده است:"با دلايل قطعي ثابت شده است كه اجداد شيعيان فعلي كه در عراق و ايران پراكنده اند همان كساني هستند كه در جنگ {امام} حسين{عليه السلام} را كشتند. روايات شيعه هم به اين جنايت شيعيان تصريح مي كند!!
همچنين اين شخص با ذكر رواياتي از عالمان شيعه و به نقل از ايمه در مذمت كوفيان، اين مذمتها را خطاب به شيعيان فرض كرده است.
البته نويسنده اين مطلب خيلي زود و در همين نامه هويت و انگيزه خود را لو داده و از همه احفاد و نوادگان امام حسين (ع)دعوت كرده است تا با اتحاد، انتقام خود را از شيعيان يهودي!! بگيرند.
گفتني است نويسنده اشاره نمي كند كه امام حسين در راه دفاع از همين مذهب و بدست دشمنان شيعه به شهادت رسيد.
جالب اينجاست علي رغم اينكه اهل سنت وجوب خمس را تنها در غنايم جنگي صحيح مي دانند اين افراد از شيعيان قم و نجف و ديگر مناطق خواسته اند تا اموالي را كه تاكنون از راه خمس وديگر اموال كه از نظر شرعي متعلق به ايمه مي باشد به آنها برگرداند!سايت شيعه نيوز