دهم ماه مبارك رمضان – رحلت حضرت خديجه عليها السلام

آن حضرت اولين زني است كه پيامبر صلي الله عليه وآله را تصديق نمود و اول زني است كه در مكه با رسول خدا صلي الله عليه وآله نماز جماعت خواند و اول زني است كه ايمان خود را در مكه در ميان مشركين اظهار نمود و اول زني است كه در مقابل دشمن از رسول خدا صلي الله عليه وآله دفاع نمود وتمام اموال خود را به پيامبر صلي الله عليه وآله بخشيد و اول زني است كه ايمانش با قبول ولايت اميرالميمنين عليه السلام به درجه كمال رسيد.

روزي پيامبر صلي الله عليه وآله خديجه عليها السلام را خواست و در كنار خود نشانيد و فرمود: اين جبرييل است و مي گويد: براي اسلام شروطي است كه عبارتند از: اقرار به يگانگي خداوند متعال اقرار به رسالت رسولان اقرار به معاد و اصول اين شريعت و احكام آن اطاعت از اولي الامر و ايمه طاهرين از فرزندان او يكي بعد از ديگري با برايت از دشمنان ايشان.

خديجه عليها السلام به همه آنها اقرار نمود و ايمه طاهرين به خصوص اميراميمنين عليه السلام را تصديق كرد. پيامبر صلي الله عليه وآله فرمود: ((هو مولاك و مولي الميمنين و امامهم بعدي)): يعني ((علي مولاي تو و مولاي ميمنان بعد از من و امام ايشان است)). آنگاه از خديجه عليها السلام در قبول ولايت اميرالميمنين عليه السلام عهد ميكد گرفت. سپس رسول خدا صلي الله عليه وآله يك يك از اصول و فروع دين حتي آداب وضو و نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و واجبات و محرمات را بيان فرمود.

سپس پيامبر صلي الله عليه وآله دست خود را بالاي دست اميرالميمنين عليه السلام نهاد و خديجه عليها السلام دست خود را بالاي دست رسول خدا صلي الله عليه وآله نهاد و به اين ترتيب با اميرالميمنين عليه السلام بيعت نمود.(1)1. بحارالانوار: ج18 ص232 ج65 ص 392.

منبع: تقويم شيعه/عبدالحسين نيشابوري/ص:228و229/قم: انتشارات دليل ما

سايت فطرت