دسته‌بندي سوره‌هاي قرآن از نگاه آيت الله معرفت

«سبع طوال»، هفت سوره طولاني كه شامل: بقره، آل‌عمران، نساء،‌ اعراف،‌ انعام،‌ مايده و دو سوره انفال و برايت مي‌باشند.

«ميين»،‌ سوره هايي كه عدد آيات آن‌ها از صد متجاوز است، ولي از لحاظ حجم به سبع طوال نمي رسند و دوازده سوره اند،‌كه شامل: «يونس، هود، يوسف،‌ نحل،‌ اسراء،‌ كهف، مريم، طه،‌ انبياء، مومنون، شعراء و صافات» مي‌باشد. لازم به ذكر است سوره شعرا داراي 228آيه كوتاه و همچنين سوره صافات داراي 182آيه كوتاه است و بدين جهت از سوره‌هاي «ميين» شمرده شده‌اند كه از لحاظ حجم سوره،‌ همانند سوره‌هاي ميين مي‌باشند.

«مثاني»، سوره‌هايي كه عدد آيات آن‌ها زير صد قرار دارد و نزديك بيست سوره هستند و از اين جهت به آن‌ها «مثاني» گفته مي‌شوند كه قابل تكرارند و به‌جهت كوتاه بودن،‌بيش از يك مرتبه تلاوت مي‌شوند.

«حواميم»،‌هفت سوره‌اي كه با حروف«حم» شروع مي‌شود و شامل: «مومن، فصلت،‌ شوري، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف» است.

«ممتحنات» نزديك به بيست سوره هستند كه همچون؛ «فتح، حشر، سجده، طلاق،‌ ن والقلم، حجرات،‌ ملك، ‌تغابن، منافقون، جمعه؛ صف، جن،‌نوح، مجادله، ممتحنه و تحريم» مي‌باشند.

«مفصلات» از سوره الرحمن تا آخر قرآن است. به‌جز چند سوره كه از «ممتحنات» يا «ميين» شمرده شده‌اند. چون فواصل (آيه‌هاي) اين سوره‌ها كوتاه است، بدين نام ناميده شده‌اند.

عدد صحيح آيات،‌ طبق روايت كوفيين كه صحيح‌ترين و قطعي‌ترين روايات است، «6236» آيه است كه از مولي اميرالمومنين(عليه السلام) روايت شده است و اكنون عدد آيات قرآن در مصحف شريف همين رقم است. اين شمارش مبني بر آن است كه «بسم‌الله الرحمن الرحيم» در سوره حمد يك آيه محسوب شود و در ديگر سوره‌ها، آيه مستقل به‌حساب نيامده باشد و حروف مقطعه در اوايل سُوَر يك آيه محسوب مي‌شود.

آنچه گذشت بخشي از نوشتار آيت‌الله محمد‌هادي معرفت (ره) با موضوع «تفاوت تفسير و تاويل» بود كه در سي و هفتمين شماره از ماهنامه قرآني- آموزشي «نسيم وحي» ارايه شده است.

برخي از عناوين نشريه شامل: «رهنمود»، «عالمان وارسته»، «نماز اول وقت»،‌ »مشابهت قرآن و اهل‌بيت(عليهم السلام)‌»،‌ »سخن نيك»، «وقف، احسان ماندگار»،‌ »مصاحبه با حافظ قرآن حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم»، «مديريت و جهاد اقتصادي»،‌ «به من توجه كن»، «پاسخ به شبهات»، «هنگام دردسر»،‌ »علمدار جبهه‌ها»، «درمان همه درد‌ها»، «به عمل كار برآيد»، «ايده‌هاي قرآني»، «اكسير محبت»، «قرآن‌ از منظر امام‌صادق(عليه السلام)»، «عزت مسلمين، رهين صلح كريم اهل‌بيت(عليهم السلام)»، «غزوه بني‌النضير»، «شرح دريا»، «قرآن و تمثيل»، «ملكه شدن محفوضات چيست؟»، «پيامك»، «خبر» و «گلهاي بهشت» مي‌باشد.

سي‌وهفتمين شماره از ماهنامه قرآني «نسيم وحي» به صاحب امتيازي جامعة‌القرآن الكريم و مدير مسيولي دكتر محمد اسعدي در 60 صفحه و با قيمت يك‌هزار تومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان دفتر نشريه واقع در؛ قم، خيابان معلم، معلم 14، پلاك25 مراجعه نموده و يا با تلفن، 783345-0251 تماس بگيرند.


شيعه نيوز