آيا پيامبر وحي خدا را مخفي ميكرد كه آيه مي گويد ((فان لم تفعل فما بلغت رسالته)) بعضي معتقدند كه شيعه چنين نظري دارد؟

پاسخ 1: اين ادعاي قرطبي كه بدنبال آن ميگويد خدا روافض را رو سياه كند كه ميگويند پيامبر بعضي از موارد وحي را پنهان مي نمود! يك ادعا ي بي اساس است و تهمت و افترا است چون در ميان شيعه كسي وجود ندارد كه چنين سخني گفته باشد.بلكه اعتقاد شيعه اين است پيامبر گاه براي ابلاغ امري به مردم دنبال فرصت مناسب بود و هرگز شيعه اعتقاد ندارد كه پيامبر امر خدا را مخفي مي نمود.و اگر در آيه بيان شده است كه اگر ابلاغ نكني و يا كوتاهي در ابلاغ صورت گيرد تمام زحمات رسالت از بين مرود منظور اهميت اين ابلاغ ولايت است چرا كه رسالت بدون پشتيباني ولايت و امامت و خلافت مثل اين است زحمات قبلي هم اثري ندارد. البته پيامبر به بهترين وجه و روشنترين راه ابلاغ ولايت را در غدير غم انجام داد و از مردم براين ابلاغ اقرار گرفت.

پاسخ 2: در بين مفسرين وعلما اهل سنت عده اي اين نسبت را به پيامبر داده اند كه چون معناي اين آيه اين است كه ((اظهار كن تبليغ را)) چون كه آن حضرت در اول اسلام از خوف مشركين تبليغ خود را مخفي مي نمود ودر اين آيه امر اظهار شده است. ابن كثير در ((البدايه و النهايه)) روايت مي كند از ابن عباس از امام عل (ع) كه پيامبر(ص) در وقت نزول آيه تبليغ فرمود: اگر با قوم خود در ميان بگذارم از آنان حركت نا خوشايندي خواهم ديد صبر كردم جبرييل نازل شد و گفت:يامحمد, اگر آنچه را كه خدايت به تو دستور داده انجام ندهي تورا به آتش عذاب خواهد نمود2 بنابر اين اعتقاد برخي از اهل تسنن چنين است نه هيچ يك از شيعيان. پاسخ سوم: اشاره آيه ((وان لم تفعل فما بلغته رسالته)) ميتواند اين باشد, كه اياك اعني واسمعي ياجاره, يعني سخن آيه با پيامبراست, ولي منظورش اطرافيان پيامبر است زيرا خدا مي داند كه پيامبر مطيع بدون چون چراي اوامر اوست, اما براي اينكه ارزش انتصاب علي (ع) به امامت را به همه بفهماند, ارزش ابلاغ ولايت او را برابر با كل زحمات رسالت قرار ميدهد. چنانچه پيامبر به همسر خود ام سلمه مفرمايد: اگر بندهاي هزار سال بعد از هزار سال دگر بين ركن مقام خدا را عبادت كند و با دشمني علي (ع) بميرد روز قيامت اورا به رو در آتش جهنم مي افكنند.3

1 تفسير قرطبي /ج6/ص243 ذيل آيه
2 البدايه ي النهايه /ج3/ص29 باب الامر با بلاغ الرساله 3 مناقب خوارزمي /ص44

سايت فطرت