منظور از عبارت « لَوْ تَعَدَّدَ الرُّؤساءُ في الاصْقاعِ وَ البِقاعِ، لاَءدّي إلي مُنازِعاتٍ وَ مُخاصِماتٍ مُوجِبَةٍ لاخْتِلالِ أمْرِ النِّظامِ.» چيست؟

اين عبارت يعني «چنان‏چه تعداد رؤسا در سرزمين‏ها و آبادي‏ها زياد شود به اختلافاتي منجر مي‏شود كه سبب اختلال در امر نظام جامعه خواهد شد.» و منظور از آن اين است كه اگر حاكم واحدي انتخاب نشود، تعدد حكام پيش خواهد آمد و اين به بروز هرج و مرج منجر خواهد شد؛ بنابراين حفظ نظامِ جامعه‏ي اسلامي اقتضا مي‏كند كه همه‏ي قدرت را به يك فرد واگذار كنند تا او بتواند با قدرتي كه دارد، اجراي واجبات شرعي و اجتماعي را به عهده گيرد. در اين صورت است كه اختلافي پيش نمي‏آيد.


سايت فطرت